...Vejen til vækst
Ring uforpligtende på
97 38 17 48

Nedbrydning af Herning Bibliotek

Herning

Spjald Entreprenørforretning har foretaget rydning, miljøhåndtering og nedbrydning af Hernings gamle bibliotek på brændgårdsvej.   

Det gamle bibliotek + grund er opkøbt af Midtjyllands Kristne Friskole, som på sigt vil udvide med sportsbaner og multihal.

Arbejdet har blandt andet bestået af:

  • Sanering af PCB, bly og asbest
  • Miljøhåndtering af farligt affald
  • Nedbrydning af 8000 m² bygning + kælder og udenoms befæstelser
  • Knusning
  • Planering og reetablering

Udførelsen er foretaget fra primo 2017 - medio 2017.