Kongeaa Trailercenter, Brørup

Bygherre

Staal Ejendomme

Totalentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Årstal

2021

Projektet i punkter

 • Grundareal 23.500 kvm
 • Opførelse af ny udstillingshal 2.000 kvm
 • Opførelse af 2 stk. lagerhaller 1.300 kvm
 • Befæstede arealer +15.000 kvm

Vores bidrag

Jord

 • Udgravning og bortskaffelse af overskudsjord
 • Levering og indbygning af bundsikringssand
 • Levering og indbygning af stabilgrus

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • Etablering af spilde- og regnvandsinstallationer +1.200 lbm
 • Etablering af drænledninger +1.000 lbm
 • Rense- og inspektionsbrønde, sandfangsbrønde +70 stk (Ø315-Ø1000)
 • 1 vandbremsebrønd (Ø1250), 1 olieudskiller (2.500 liter sandfang og 81/s)
 • 137.000 liters forsinkelsesbassin

Belægning

 • SF-coloc betonbelægning +15.000 kvm
 • Kantstøbning +600 lbm
keyboard_arrow_up