Kongeaa Trailercenter (Brørup)

Bygherre

Staal Ejendomme

Totalentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Omfang

18.500 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

6 måneder

Projektet i punkter

 • 2.700 m2 udstillings- og lagerhaller.
 • 15.880 m2 belægning.

Vores bidrag

Jord

 • Opgravning og bortskaffelse af 16.000 m3 jord.
 • Levering og indbygning af 12.500 m3 bundsikringssand.
 • Levering og indbygning af 4.000 m3 stabilgrus.
 • Udgravning til 550 lbm. fundamenter og 40 punkfundamenter.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • 1.200 lbm. spilde- og regnvandsinstallationer.
 • 1.100 lbm. drænledninger.
 • 78 brønde (Ø315-Ø1000): Rense- og inspektionsbrønde, sandfangsbrønde.
 • 1 vandbremsebrønd (Ø1250), 1 olieudskiller (2.500 liter sandfang og 81/s).
 • 137.000 liters forsinkelsesbassin.

Belægning

 • 16.000 m2 SF-Coloc.
 • 600 lbm. kantstøbning.
keyboard_arrow_up