Funder Børnehus

Funder Allé, 8600 Silkeborg

Bygherre

Silkeborg Kommune

Hovedentreprenør

OK Nygaard
ABC Pavilloner

Entrepriser

Jord, beton, kloak

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2022

Projektet i punkter

 • Børnehus normeret til 100 børn
 • Grundareal 22.000 kvm
 • Bebyggelse 1.300 kvm
 • Befæstede arealer +3.500 kvm

Vores bidrag

Jord

 • Jordarbejde for bygninger og befæstelser
 • ​Bundopbygning for bygninger og befæstelser
 • Udvidelse af eksisterende sø
 • Terrænregulering af ubefæstede arealer
 • LAR-løsning til håndtering af regnvand

Beton

 • Støbning af punkt- og rendefundamenter
 • Opmuring af lecablokke

Kloak

 • Sam- og færdigprojekteret 
 • Udført komplet spilde- og regnvandssystem
keyboard_arrow_up