Olof Palmes Allé (Aarhus)

Bygherre

Østjysk Bolig

Totalentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Omfang

17.000 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

8 måneder

Projektet i punkter

 • Den gamle journalisthøjskole udskiftes med 350 almene boliger.
 • 300 af lejlighederne opføres som ungdomsboliger og de resterende 50 som familieboliger.
 • En samlet bebyggelse på 17.000 m2, hvoraf boliger udgør 12.000 m2.
 • Projektet udføres som tre bygningskroppe, som omkredser et sstort grønt gårdrum.
 • Projektet bliver DGNB-certificeret til Guld.

Vores bidrag

Jord

 • Opgravning og bortskaffelse af 21.320 m3 jord.
 • Levering og indbygning af 19.900 m3 bundsikringssand.
 • Levering og indbygning af stabilgrus.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • 1.360 lbm. spilde- & regnvandsinstallationer.
 • 860 lbm. drænledninger.
 • 102 brønde: Rense- og inspektionsbrønde, sandfangsbrønde, vejbrønde og pumpebrønde.

Derudover

 • Støttemur.
 • Trapper.
 • Belægning.
 • Muld.
 • Græs.
 • Kantsten.
keyboard_arrow_up