GLS (Herning)

Bygherre

GLS

Totalentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Omfang

7.600 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

4 måneder

Projektet i punkter

  • Opførelse af 1.665 m2 ny fordelingscentral.
  • Bygning er hævet cirka en meter over terræn, så bilerne kan bakke til portene uden at skulle sænke bagsmækken til terræn.
  • Rundt om bygningen er der etableret 5.000 m2 belægning samt 1.000 m2 grusplads.

Vores bidrag

Jord

  • Opgravning og bortskaffelse af 2.000 m3 jord.
  • Levering og indbygning af 2.870 m3 bundsikringssand.
  • Levering og indbygning af stabilgrus.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

  • 245 lbm. spilde- og regnvandsinstallationer.
  • 19 rense- og inspektionsbrønde, sandfangsbrønde og vejbrønde.

Belægning

  • 5.000 m2
keyboard_arrow_up