Fra nedbrydning til belægning

Vi kan lidt af det hele, og vi er dygtige til det.

I Spjald Entreprenørforretning as har vi maskinerne, medarbejderne og kompetencerne. Vi kan løse alle entreprenøropgaver. Oftest er vi involveret i nedbrydning, jord, kloak, belægning og infrastruktur.

Kontakt os

Nedbrydning

Vi bryder ned, så mest muligt kan genanvendes

Nedbrydning er ikke længere blot et spørgsmål om at rive ned og smide ud. Det er i dag et specialiseret arbejde med høje krav til miljørigtig sortering og genanvendelse. Og så er der asbest, PCB, bly og andre farlige stoffer, der kræver helt særlig håndtering.

Uanset om der er tale om total nedbrydning, delvis nedbrydning, miljøsanering eller en screeningsrapport har vi materiel, viden og erfaring til at klare opgaven sikkert og miljørigtigt. Også den efterfølgende bortkørsel, deponering og genanvendelse af materialerne.

Jord

Byggemodning er et af vores specialer

Vi har både maskiner og mandskab til at løse store udgravnings- og jordopgaver. Især byggemodningen af flere grunde til nybyggeri, boligkomplekser og større boligsager har vi mange års erfaring med.

Vi udfører også klimasikring af byggegrunde og klimatilpasning af jorden med eksempelvis udgravning til forsinkelsesbassiner.

Grus og sand til opgaverne i Vestjylland kan vi hente i Brejning Grusgrav, som vi har anpart i – og til opgaverne i resten af landet har vi også flere gode leverandører.

Beton

Betonprojekter – tradionelt til mere kompliceret

Opgaverne spænder vidt fra støbning af enfamiliehuse til store lagerhaller og kontordomiciler. Om det drejer sig om et traditionelt eller et mere kompliceret betonprojekt, så står vores erfarne betonsjak altid klar til at udføre opgaven. Vi søger altid at opfylde kundens behov og arbejder målrettet på at finde de rette løsninger.

Kloak

Vi laver fremtidssikrede kloakløsninger

Selvom den ligger skjult i jorden, er kloakken en uundværlig del af ethvert byggeri. Det er man ikke i tvivl om, hvis først den begynder at give problemer. Derfor sætter vi en ære i at løse alle kloakopgaver, så de ikke kun er dimensionerede til kravene i dag, men også fremtidens vejrforhold og klimaforandringer.

Al kloakering i forbindelse med byggemodning kan vi håndtere. Uanset om der er tale om parcelhusgrunde, boligkomplekser eller store erhvervsgrunde. Når vi afleverer en byggemodnet grund er den altså klar til at håndtere spilde- og overfladevand – nu og i fremtiden.

Belægning

Grundigt forarbejde sikrer lang levetid

Vi udfører alle slags belægningsopgaver for industri, erhverv og det offentlige. Altid med fokus på et grundigt forarbejde, så stenene ligger helt rigtig – og bliver ved med det i mange år.

Et helt bytorv, en parkeringskælder eller en enkelt parkeringsplads. Vores erfarne brolæggere kan løse alle slags belægningsopgaver, og de gør det, så de kan holde til meget trafik fra både gående og kørende.

Infrastruktur

Alt det, der skal til for, at hverdagen fungerer

Ud over kloakering og byggemodning af grunde kan vi også etablere hele infrastrukturen på og omkring grundene. Vi leverer en komplet løsning fra afvanding til bundopbygning og gravearbejde for tekniske installationer samt den afsluttende asfalt.

Vi klarer alt jordarbejdet, etablerer afvandingsanlæg og opbygger fundamenter og bærelag til svingbaner, helle- og signalanlæg, busholdepladser og meget andet.

keyboard_arrow_up