The Mark

Brøndbyøster Boulevard 22, 2605 Brøndby

Bygherre

The Mark OpCo ApS
Square Meter ApS

Hovedentreprenør

PB&E ApS

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2022

Projektet i punkter

 • Færdiggørelse efter tidligere entreprenør.
 • 11.500 kvm. fordelt på 365 boliger.
 • 6.500 kvm. befæstede arealer.
 • Udendørs træningsfaciliteter.

Vores bidrag

Jord

 • Jordarbejde for befæstelser.
 • Bundopbygning for befæstelser.
 • Bortskaffelse af eksisterende jorddepot.

Kloak

 • Færdiggørelse af regn- og spildevandssystem.
 • Etablering af nedgravet regnvandsmagasin til forsinkelse.

Belægning

 • Diverse typer betonfliser.
 • Plast- og betongræsamering.
 • Forskellige trappeløsninger i betonsten.
 • Diverse støttemure i forskellige løsninger og niveauer.
 • Fuldt nedgravede affaldscontainere.
 • Diverse byrumsinventarer: Bænke, borde, skraldespande mm.
keyboard_arrow_up