The Mark

Brøndbyøster Boulevard 22, 2605 Brøndby

Bygherre

The Mark OpCo ApS
Square Meter ApS

Hovedentreprenør

PB&E ApS

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2022

Projektet i punkter

 • Færdiggørelse efter tidligere entreprenør
 • 11.500 kvm bebyggelse fordelt på 365 boliger
 • 6.500 kvm befæstede arealer
 • Udendørs træningsfaciliteter

Vores bidrag

Jord

 • Jordarbejde for befæstede arealer
 • Bundopbygninger for befæstede arealer
 • Bortskaffelse af eksisterende jorddepot

Kloak

 • Færdiggørelse af regn- og spildevandssystem
 • Etablering af nedgravet regnvandsmagasin til forsinkelse

Belægning

 • Betonbelægninger i varierende sten og fliser
 • Plast- og betongræsamering
 • Trapper i varierende betonsten
 • Støttemure i varierende materialer
 • Fuldt nedgravede affaldscontainere
 • Diverse byrumsinventarer, bænke, borde, skraldespande
keyboard_arrow_up