Biltema

Guldborgsundcentret, 4800 Nykøbing Falster

Bygherre

Biltema Danmark A/S

Hovedentreprenør

KT Erhvervsbyg A/S

Entrepriser

Jord, beton, kloak, belægning, gartner

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2022-23

Projektet i punkter

 • Bebyggelse +7.000 kvm
 • Befæstede arealer +9.000 kvm
 • Ubefæstede arealer +12.000 kvm
 • Sprinklerreservoir i kælder 150 kvm

Vores bidrag

Jord

 • Udgravning og håndtering af +20.000 tons jord
 • Indbygning af +10.000 tons bundsikringsgrus
 • Indbygning af +7.000 tons stabilgrus
 • Grundvandshåndtering ifm. udgravning

Beton

 • Støbning af kældervægge
 • Støbning af rende- og punktfundamenter
 • Støbning af terrændæk

Kloak

 • Etablering af regn- og spildevandsledninger Ø110-500
 • Etablering af brønde Ø315-1250
 • Etablering af forsinkelsesbassin Ø1000

Belægning

 • Asfaltbelægning
 • Betonfliser og græsarmering
 • Kantsten

Gartner

 • Såning af græs og vildtgræs
 • Platning af træer og buske
keyboard_arrow_up