Biltema

Guldborgsundcentret, 4800 Nykøbing Falster

Bygherre

Biltema Danmark A/S

Hovedentreprenør

KT Erhvervsbyg A/S

Entrepriser

Jord, beton, kloak, belægning, gartner

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2022-23

Projektet i punkter

 • 7.300 kvm. bygningsareal.
 • 9.800 kvm. befæstede arealer.
 • 12.500 kvm. ubefæstede arealer.
 • 150 kvm. sprinklerreservoir i kælder.

Vores bidrag

Jord

 • Håndtering af 25.000 tons jord.
 • Håndtering af 11.000 tons bundsikringsgrus.
 • Håndtering af 7.000 tons stabilgrus. 
 • Grundvandssænkning.

Beton

 • Støbning af kældervægge.
 • Støbning af rende- og punktfundamenter.
 • Støbning af terrændæk.

Kloak

 • Etablering af regn- og spildevandsledninger Ø110-500 mm.
 • Etablering af brønde Ø315-1250 mm.
 • Etablering af forsinkelsesbassin Ø1000 mm.

Belægning

 • Udlægning af asfalt.
 • Udlægning af betonfliser og græsarmering.
 • Sætning af betonkantsten.

Gartner

 • Såning af græs og vildtgræs.
 • Platning af træer og buske.
keyboard_arrow_up