Oksbøllejren

Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl

Bygherre

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Hovedentreprenør

JFP/KG Hansen

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2021-

Projektet i punkter

 • Udvidelse af Oksbøllejren
 • Etablering af garageanlæg på 3.500 kvm.
 • Etablering af mandskabsfaciliteter på 1.500 kvm.
 • Etablering af 21.000 kvm. befæstede arealer

Vores bidrag

Jord

 • Udgravning for bebyggelse​
 • Udgravning for befæstelser
 • Indbygning af sandpude
 • Bundopbygning for befæstelser
 • 16.000 kvm. cementstabilisering
 • Grundvandshåndtering

Kloak

 • Etablering af regn- og spildevandsledninger Ø110-800
 • Etablering af brønde Ø315-2.000
 • Pumpebrønde 3-88 l/s
 • Olieudskillere
 • Acorender til D400

Belægning

 • Reetablering af eksisterende belægninger
 • Etablering af 20.000 kvm. betonbelægning
 • Etablering af betonfliser
keyboard_arrow_up