Grundfos Event Hall, Bjerringbro

Bygherre

Grundfos

Hovedentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2020-21

Projektet i punkter

 • Opførelse af +3.000 kvm eventhal
 • Ombygning af eksisterende bygning
 • Udearealer +10.000 kvm
 • Udendørs petanque-, beach- og multibaner

Vores bidrag

Jord

 • Udgravning samt bundopbygning til bygninger og parkeringsarealer
 • Etablering af petanque-, beachvolley- og multibaner
 • Etablering af stisystemer med tilhørende cortenstål kantafgrænsninger

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • Etablering af nye spildevandsinstallationer fra eksisterende og nye bygninger
 • Regnvandsinstallationer med tilhørende opsamlingstank til genanvendelse af regnvand til toiletskyld
 • Faskineanlæg til håndtering af regnvand på egen grund

Belægning

 • Etablering af vej og parkeringsarealer med betonkantsten og asfaltbelægning
 • Etablering af terrasser og gangstier med tilhørende kantafgrænsninger for niveauspring
 • Der er anvendt betonbelægning i forskellige dimensioner samt granitchaussesten
 • Etablering af sokkelaffugter og linjeafvanding fra belægningsarealer

Gartneri

 • Etablering af siddeplinte, cykelstativer, belysningspullerter og gårdrumsinventar
 • Etablering af græsarealer, hække, bede med stauder og beplantning af træer
keyboard_arrow_up