Grundfos Event Hall (Bjerringbro)

Bygherre

Grundfos

Hovedentreprenør

Jørgen Friis Poulsen

Omfang

14.000 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

16 måneder

Projektet i punkter

 • 3.000 m2 nybyg.
 • 720 m2 ombygning.
 • 10.300 m2 udearealer.

Vores bidrag

Jord

 • Udgravning samt bundopbygning til bygninger og parkeringsarealer.
 • Etablering af petanque-, beachvolley- og multibaner.
 • Etablering af stisystemer med tilhørende cortenstål kantafgrænsninger.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • Etablering af nye spildevandsinstallationer fra eksisterende og nye bygninger.
 • Regnvandsinstallationer med tilhørende opsamlingstank til genanvendelse af regnvand til toiletskyld.
 • Faskineanlæg til håndtering af regnvand på egen grund.

Belægning

 • Etablering af vej og parkeringsarealer med betonkantsten og asfaltbelægning.
 • Etablering af terrasser og gangstier med tilhørende kantafgrænsninger for niveauspring.
 • Der er anvendt betonbelægning i forskellige dimensioner samt granitchaussesten.
 • Etablering af sokkelaffugter og linjeafvanding fra belægningsarealer.

Gartneri

 • Etablering af siddeplinte, cykelstativer, belysningspullerter og gårdrumsinventar.
 • Etablering af græsarealer, hække, bede med stauder og beplantning af træer.
keyboard_arrow_up