Båstruphuse (Fredensborg)

Bygherre

Fredensborg & Omegns Brugsforening

Hovedentreprenør

JFP Murer & Tømrer

Entrepriser

Nedbrydning, jord, kloak, belægning, gartner

Entrepriseform

Fagentreprise

Varighed

2019-20

Projektet i punkter

 • Nedbrydning af eksisterende butik
 • Nybygning af 17 ejerlejligheder i to etager
 • Renovering af 1.430 m2 stor parkeringskælder

Vores bidrag

Nedbrydning

 • Sanering og nedbrydning af eksisterende butik
 • Sanering og delnedbrydning af eksisterende kælder

Jord

 • Udgravning og bundopbygning til bygninger og parkeringsarealer
 • Levering og montering af præfabrikeret elementer som støtte til eksisterende kældervægge
 • Terrænregulering omkring eksisterende kælder
 • Klargøring til tagterrasse og taghave med tilhørende opbygning og integreret afvandingssystem

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • Omlægning og sløjfning af eksisterende afløbssystemer på grunden
 • Etablering af nye spildevandsinstallationer til nye bygninger
 • Etablering af nye regnvandsinstallationer til nye bygninger

Belægning

 • Etablering af parkeringsarealer med betonkantsten og -belægning
 • Etablering af trapper, terrasser og gangstier i terræn
 • Etablering af sokkelaffugter ved niveaufrie adgangsveje
 • Etablering af flisebelægning på tagterrasse

Gartner

 • Etablering af beplantning i terræn inklusiv forudgående skridsikring af skråninger
 • Finafretning og etablering af taghave med plænegræs
keyboard_arrow_up