Båstruphuse (Fredensborg)

Bygherre

Fredensborg & Omegns Brugsforening

Hovedentreprenør

JFP Murer & Tømrer

Omfang

5.000 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

31 måneder

Projektet i punkter

 • Nedbrydning af eksisterende butik
 • Nybygning af 17 ejerlejligheder i to etager
 • Renovering af 1.430 m2 stor parkeringskælder

Vores bidrag

Nedbrydning

 • Sanering og nedbrydning af eksisterende butik.
 • Sanering og delnedbrydning af eksisterende kælder.

Jord

 • Udgravning og bundopbygning til bygninger og parkeringsarealer.
 • Levering og montering af præfabrikeret elementer som støtte til eksisterende kældervægge.
 • Terrænregulering omkring eksisterende kælder.
 • Klargøring til tagterrasse og taghave med tilhørende opbygning og integreret afvandingssystem.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

 • Omlægning og sløjfning af eksisterende afløbssystemer på grunden.
 • Etablering af nye spildevandsinstallationer til nye bygninger.
 • Etablering af nye regnvandsinstallationer til nye bygninger.

Belægning

 • Etablering af parkeringsarealer med betonkantsten og -belægning.
 • Etablering af trapper, terrasser og gangstier i terræn.
 • Etablering af sokkelaffugter ved niveaufrie adgangsveje.
 • Etablering af flisebelægning på tagterrasse.

Gartner

 • Etablering af beplantning i terræn inklusiv forudgående skridsikring af skråninger.
 • Finafretning og etablering af taghave med plænegræs.
keyboard_arrow_up