...Vejen til vækst
Ring uforpligtende på
97 38 17 48

Bording Børnehave

Bording

Spjald Entreprenørforretning har foretaget jord- og kloakarbejder i forbindelse med Bordings nye 1120 m² store spændende børnehave. 

Arbejdet har blandt andet bestået af:

  • Udgravning og bortkørsel af overskudsjord
  • Spildevandsinstallation
  • Faskine brønde
  • Nedsivning af tag- og overfladevand
  • Fedtudskiller og industri gulvafløb til storkøkken
  • Bundopbygninger
  • Byggepladsveje
  • Køreplader

Udført fra ultimo 2017 – medio 2018.