...Vejen til vækst
Ring uforpligtende på
97 38 17 48

Skødstrupbakken

Skødstrup

Spjald Entreprenørforretning udfører alt jord-, kloak- og anlægsarbejder samt udenomsarealer med haver, stier, intern vej, parkeringspladser mv. i forbindelse med 33 nye rækkehuse på Skødstrupbakken 2, Skødstrup.

Bygherre: AlmenBo Aarhus

Hovedentreprenør: JFP Murer og Tømrer A/S   

Arbejdet består blandt andet bestået af:

 • Jordhåndtering
 • Jordanalyser
 • Udgravning og bortkørsel af overskudsjord
 • Spildevandsinstallation inkl. gulvafløb i terrændæk
 • Ventilbrønd til regnvandsbassin
 • Etablering af støttemure i terræn
 • Afløbsrender & sokkelaffugtere
 • Dræninstallation
 • Jordarbejde for el, tv, fiber, fjernvarme, vand
 • Bundopbygninger
 • Byggepladsveje
 • Køreplader
 • Flisebelægninger
 • Industribelægninger

Udført fra primo 2018 – medio 2019.