Byggemodning, Mejrup

Bygherre

ATRA Arkitekter

Hovedentreprenør

Kaj Bech

Entrepriser

Jord, kloak, belægning

Entrepriseform

Fagentreprise

Årstal

2020-21

Projektet i punkter

  • Byudvikling i Mejrup Kirkeby
  • Grundareal på 133.500 kvm 
  • Udstykning til 182 boliger
  • Nyt vej- og signalanlæg

Vores bidrag

Jord

  • Udgravning for +17.000 kvm vejanlæg og stisystemer
  • Etablering af klimalavninger og forsinkelsesbassiner
  • Håntering af +60.000 kbm jord

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

  • Etablering af dræn- og regnvandsledninger +3.800 lbm
  • Etablering af rense- og sandfangsbrønde +130 stk

 

keyboard_arrow_up