Byggemodning (Mejrup)

Bygherre

ATRA Arkitekter

Hovedentreprenør

Kaj Bech

Omfang

133.500 m2

Entrepriseform

Jord, kloak mv.

Varighed

10 måneder

Projektet i punkter

  • Byudvikling på 133.500 m2
  • 182 boliger
  • Dagligvarebutik

Vores bidrag

Jord

  • Udgravning samt bundopbygning af 17.000 m² vejanlæg og stisystemer inkl. asfalt.
  • Etablering af klimalavninger og forsinkelsesbassiner.
  • Samlet håntering af 60.000 m³ jord.

Kloak (bygninger, p-pladser og befæstede arealer)

  • Etablering 4,5 km dræn- og vejafvandingsledninger.
  • Etablering af 1,3 km betonledninger til afvanding af hele bydelen. 

 

keyboard_arrow_up